اکتشافات در حوزه ژن و سلول

سلول‌های سرطانی

تکنالوژی میکروفلوئیدیکی برای جداساز سلول‌های سرطانی در ایران بومی سازی شد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران، موفق به طراحی و ساخت سامانه جداسازمیکروفلوئیدیکی سلول‌های سرطانی شدند. (بیشتر…)

Read more...
ژن های موثر در روند تکامل

آزمایشگاه Tariq در LUMS موفق به کشف ژن های موثر در روند تکامل شد

LUMS همچنان در صدر تحقیق و کشف قرار دارد. آزمایشگاه Tariq در LUMS ، یک آزمایشگاه پیشگام اپی ژنتیک است که بر روی ژن های موثر در روند تکامل کار می کند. (بیشتر…)

Read more...