Tag - تحقیقات پیرامون سلول‌های بنیادی

تحقیقات پیرامون سلول‌های بنیادی

چرا تحقیقات پیرامون سلول‌های بنیادی پر سروصدا هستند؟

این سلول‌ها به خاطر توانایی منحصربه‌فردشان در تبدیل شدن به انواع مختلف سلول‌ها پرآوازه هستند. این بدان معنی است که آن‌ها توانایی بازسازی اندام‌های بیمار را دارند که در زمینه پزشکی به عنوان «طب احیاکننده» شناخته می‌شوند وسه همین تحقیقات پیرامون سلول‌های بنیادی پر سروصدا هستند. (بیشتر…)

Read more...